Информация Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера успешно приключи проект „Подобряване на материалната база чрез закупуване, доставка и монтаж на ново професионално оборудване/обзавеждане на кухненски блок в Домашен социален патронаж гр. Пещера“, финансиран от Фонд „Социална закрила“.
Кухненският блок на Домашен социален патронаж вече разполага с ново кухненско оборудване - хладилен шкаф, газова печка с четири горелки, електрическа печка с четири квадратни плочи, електрически пароконвектомат с директна пара, с автоматична система за измиване на камерата, зеленчукорезачка в комплект със пет диска, тави от неръждаема стомана и съдове за разнос на готовата храна на три нива, изработени от емайл.
 С реализирането на дейностите по проекта се подобриха условията на труд на работещите в ДСП, повиши се и качеството на предоставените от Домашен социален патронаж услуги.