Информация Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

На 31.12.2020 година, приключва изпълнението на проект „Целево подпомагане с топъл обяд в община Пещера“ по Целева програма „Топъл обяд у дома  в условията на извънредна ситуация-2020 г.“, финансиран от Агенция за социално подпомагане. Чрез проекта се осигури топъл обяд на 181 потребители от следните целеви групи:
1. Лица с ниски доходи, под линията на бедност, определена за страната, за времето за което са поставени под задължителна карантина;
2. Уязвими лица, в т.ч. и възрастни над 65 години, без доходи или с доход под линията на бедност, определена за страната, които живеят сами и нямат близки, които да се грижат за тях и в условията на извънредното положение, обявено за страната не са в състояние да си осигурят прехраната;
3. Лица, които поради възрастта си, поради трайно увреждане или в резултат от заболяване не могат да се самообслужват и не могат да осигурят сами или с помощта на близките си своите ежедневни потребности от храна.
            Предоставянето на топлия обяд стартира на 03.08.2020 г. и приключва на 31.12.2020 г.
Срокът на изпълнение на проекта е 104 дни.
Общата стойност на проекта е 51 272,00 лв.
Проектът получи широка обществена подкрепа и одобрение и във връзка с продължаващата епидемична обстановка в страната, Община Пещера предприема действия за кандидатстване по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-5.001" 3.1 - Топъл обяд в условия на пандемия от COVID -19“.
Проектът цели приготвяне и доставка на топъл обяд в подкрепа на 170 уязвими жители на община Пещера, които поради бедност и продължаващата епидемична обстановка в страната са в затруднение да осигурят прехраната си.
          Предоставянето на топлия обяд ще стартира на 01.02.2021 г. и ще приключи на 27.04.2021 г.