Заповед Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Заповед № РД- 04-916/22.12.2020г. на ОДЗ "Земеделие" - Пазарджик за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землищата на Община Пещера, за календарната 2021г.

 .