ПРОГРАМА за честване на националния празник на Република БЬлгария Печат
П Р О Г Р А М А

за честване на Националния празник на Република БЬлгария


27.02.2008г.Фотоизложба на тема:"130 години от руско-турската 
война".
ч-ще"Развитие"
от 17.30ч.

29.02.2008г.Поднасяне на венци и цветя на паметните плочи на загиналите за Освобождението на БЬлгария

03.03.2008г. Издигане на Националното знаме на Република БЬлгария
пл."БЬлгария"
от 11.00ч.

03.03.2008г. Концертна програма с участието на ансамбЬл "Славейче" АНПТ"Тракия" и актьорЬт Стоян Миндов.
пл."БЬлгария"
11.15ч.