Приемат се проекти по "Националната програма за пчеларство" Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Приемат се проекти по ?Националната програма за пчеларство?
Краен срок: 15 май 2008 г.

 

Основна цел на ?Националната програма за пчеларство? е повишаване ефективността на производството, качеството и конкурентоспособността на бЬлгарския пчелен мед и пчелни продукти, както и осигуряване на по-добра заетост и по-високи доходи на пчеларите.
Молби за кандидатстване се приемат в областните разплащателни агенции по следните сектори с осигурен финансов ресурс за 2008 г.:
o Мярка 02 ?Борба срещу вароатозата?:
- Сектор 0201: Профилактични прегледи на пчелните семейства от пчелари - проверители;
- Сектор 0202: Закупуване на препарати за борба срещу вароатозата;
Мярка 03 ?Физико-химичен анализ на пчелния мед?:
- Сектор 0301: Анализ на физико-химичните характеристики на пчелния мед;
Мярка 04 ?Подновяване на пчелните кошери?:
- сектор 0401: Кошери;
- сектор 0402: Пчелни семейства
Един кандидат може да бЬде подпомаган не повече от 1 пЬт по една мярка в рамките на една година от изпЬлнението на програмата и не повече от 3 пЬти в рамките на програмата.
ПриемЬт ще продЬлжи до изчерпване на финансовия ресурс за 2008 г. по Програмата, но най-кЬсно до 15 май 2008 г.
Цялата необходима информация и образците на документите за кандидатстване ще намерите на официалния сайт на ДФ ?Земеделие? /www.dfz.bg>Разплащателна агенция>Пчеларство/.
Телефон за врЬзка с Областна разплащателна агенция на ДФ ?Земеделие?
Пазарджик - 034/40 64 33 (бул. ?БЬлгария? 53 )