Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

                      Уважаеми съграждани и заинтересовани лица,
Уведомяваме Ви, че поради извънредни обстоятелства се променя началният час на провеждане на 22-ро редовно заседание на Общински съвет – Пещера на 15.00ч.
Промяната е съгласувана и одобрена от всички общински съветници на 30.03.2021г.

                                                                                 Председател на Общински съвет – Пещера
                                                                                                                              Д-р Николай Пенев