Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

След проведената поредна работна среща между Кмета на Община Пещера и  представители на фирмите, добиващи дървата за огрев, считано от 27.05.2021 г. се възобновява снабдяването на населението на община Пещера с дърва за огрев през отоплителен сезон 2021 г. – 2022 г.,
В интерес на жителите на Общината, страните се обединиха около следното ценообразуване на дървата за огрев:
Крайната цена на дървата за огрев да бъде 73.20 лв. за 1-ин куб. м.,  или 292,80 лв. за 4 куб. м., формирана по следния начин:
• за закупуване на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев от ТП на „ДГС – Пещера“   – 172,80 лв.
• за превоз и доставка до домовете на лицата – 120.00 лв.

Лицата, които не са се записали до този момент, могат да подадат заявления за включване в списъците за закупуване на дърва за огрев от ДГС гр. Пещера в  Центъра за административно обслужване в Община Пещера.