СЪОБЩЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Поради зачестилите нарушения, а именно поставяне на рекламни материали вЬв вид на брошури плакати и други на нерегламентирани места, приканваме гражданите и фирмите да заявят исканото от тях намерение за рекламна дейност в общината, като по този начин спазят Наредбата за рекламната дейност на физически и юридически лица в Община Пещера, приета с Решение №584/05.08.1999г. на Общински сЬвет гр.Пещера., изм. и доп. с Решение№ 71/19.03.2004г., Решение № 72/19.03.2004г.
За неспазване на Наредбата за рекламна дейност по Чл.36.(1) .(2) .(3) нарушителите се наказват с глоби от 100 до 500 лева и от 50 до 500 лева, както и по Чл.37. глобата е до 500 лева.

Информация за рекламна дейност на тел.6-22-03
Община Пещера