Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Във връзка с  Наредбата за организацията и безопасността на движението, дисциплината на водачите  на превозни средства и пешеходците в  Община Пещера  и Наредбата за изграждане и  опазване на зелената система на територията на Община  Пещера, на 21.09.2021г. от 11.00часа  в сградата на Общински  съвет – Пещера, ще се проведе среща на животновъди от общината  с представители на Общинска администрация. Ще се разискват мерки за преустановяване свободното движение на селскостопански животни без надзор по територията на общината.

Общинска администрация