Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Днес се състави поредния акт за установяване на административно нарушение от служители на Общинска администрация, за неправомерно изхвърляне на отпадъци от физическо лице, нарушило Наредбата за управление на отпадъците на територията на община Пещера.
Предстои издаването на наказателно постановление, а глобата за извършено административно нарушение за физически лица от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера  е в размер от 300 до 1000 лв.
Общинска администрация припомня, че е забранено изхвърлянето на отпадъци по улици, площади, зелени площи и други обществени места.
Физическите, юридически лица и еднолични търговци са длъжни да спазват реда и условията на предаването, събирането, включително разделното, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредба за управление на отпадъците на територията на община Пещера.