Реализиране на проект Печат

В община Пещера се реализира проектът “Повишаване квалификацията на учители и медиатори от община Пещера за работа в мултикултурна среда” на факултета по Начална и предучилищна педагогика на СУ”Св.Климент Охридски”. Същият е финансиран по оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
По проекта ще бъдат обучени 15 начални и 15 детски учителки за работа в мултикултурна среда, 15 медиатори ще получат знания и умения за контакти и посредничество между училището и семейната среда.
Обучението е с продължителност 160 часа, провежда се в съботните и неделни дни и ще завърши с изпит, след който учителите ще получат свидетелство за професионална квалификация. Това ще им даде възможност и за по-високи заплати при диференцираното заплащане.
Ръководител на проекта е доц.д-р Лучия Малинова Ангелова, а обучението се води от преподаватели на Софийския университет – проф.Б.Ангелов, доц.С.Чавдарова, доц.М.Баева, проф.К.Сапунджиева, доц.В.Гюрова, доц.В.Вълканова, проф.П. Макариев, доц.Т.Борисова и В.Чапразов.