ПРЕССЪОБЩЕНИЕ Печат
Днес 12.01.2009 година Кметът на Общината – г-н Стелиян Варсанов подписа Договор с Управляващия орган на Оперативна програма “Околна среда” представляван от министър Джевдет Чакъров за безвъзмездна финансова помощ за проект “Модернизация на интегрирания воден цикъл на град Пещера.
Проектът предвижда проектиране на пречиствателна станция за град Пещера, 33 километра водопроводна мрежа, 4 километра канализация.
Проектът е на стойност 1 милион 476 хиляди лева.