СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
СЪОБЩЕНИЕ


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА НАЧАЛНИК ОТДЕЛ ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ И АДМИНИСТРАТИВНО – ПРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ

Допуснати кандидати:
1. Елена Костадинова Здравкова

Недопуснати кандидати:
1. Анна Георгиева Василева
Не отговаря на изискването за минимален професионален опит.

Допуснатият кандидат да се яви на тест на 01.07.2008г. от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера - заседателна зала.