СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ Печат
СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ И НЕДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА: НАЧАЛНИК ОТДЕЛ “ ОКОЛНА СРЕДА И ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ” В ОБЩИНА ПЕЩЕРА

Допуснати кандидати:
1. Дафинка Максимова Самарджиева
2. Славия Златанова Златанова
3. Татяна Анастасова Попова Недопуснати кандидати:
1.Марина Веселинова Гемджиян
Не отговаря на изискването за минимален професионален опит


Допуснатите кандидати да се явят на тест на 11.07. 2008 година от 14.00 часа в сградата на общинска администрация – гр. Пещера – заседателна зала.