Във връзка с извършващата се реконструкция на ул."М.Такев" Печат
С Ъ О Б Щ Е Н И Е


Община Пещера уведомява следното:
Срокът на действие на временната организация на движение на път ІІ – 37 Пазарджик – Пещера - Батак - Доспат в участъка от км 147+266 / мост на р.Стара река в центъра на гр.Пещера / до км 159+212 /кръстовището за с.Нова Махала / се удължава до 31.08.2008г/вкл ./ съгласно Заповед №РД-16-44/ 13.08.2008г на ОПУ-Пазарджик и Заповед №8779/ 14.08.200г на ОДП ” ПП ”- Пазарджик.