Община Пещера организира обществено обсъждане Печат
Община Пещера организира обществено обсъждане на основание чл.62, ал.1, чл.62а, ал.3, във връзка с ал.5 от ЗУТ, за промяна предназначението на част от площадно пространство между о.т.191д, 191е и о. т.191ж, което ще се състои на 24.09.2008 г. в залата на Общински съвет, в сградата на общината от 17.00 ч.