Възлагане на изработването на Общ устройствен план на града Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера предприе действие по възлагане на изработването на Общ устройствен план на града и част от землището му.

Виж планово задание -> тук

Виж карта -> тук