Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл.128 ,ал.1 от ЗУТ, публикуваме Обявление за изготвен проект: ПУП-Парцеларен план за обект-Трасе за линеен обект“Кабелна далекосъобщителна мрежа за разпространение на радио и телевизионни програми и високоскоростен интернет по оптичен кабел” в сервитута на път III-377 –Пещера-Брацигово от м.”Широките ливади” до м.”Грамадите” по КВС на гр.Пещера с възложител”Булсат” ООД гр.Пещера