Финал на проект Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Днес в пленарната зала на община Пещера бе отбелязан успешният финал на проект “Повишаване квалификация на учители и медиатори от община Пещера за педагогическа дейност в мултикултурна среда” по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”.
Проектът бе реализиран от екип на Факултета за начална и предучилищна педагогика към СУ” Св.Климент Охридски” в партньорство с община Пещера.
На събитието присъства целият екип на водещата организация : Професор д-р Божидар Ангелов – декан на ФНПП, проф. д-р Димитър Гюров, проф. д-р на педагогическите науки Клавдия Сапунджиева, проф. д-р на философските науки Пламен Макариев, проф. д-р Весела Гюрова, доц.д-р Лучия Малинова, доц.д-р Мария Баева, доц.д-р Татяна Борисова, Цветанка Панова – ръководител направление “Следдипломна квалификация на Софийски университет, Маргарита Сидерова – секретар на ФНПП и кмета на община Пещера – Стелиян Варсанов, Секретаря на Общината – Красимира Стоименова.

Лично деканът проф. д-р Божидар Ангелов връчи ...... свидетелствата за професионална квалификация на 30 учители и удостоверенията на 15 медиатори за успешно преминали курса на обучение.
Кметът на общината благодари на екипа от ФНПП и пожела нови успехи и бъдещо ползотворно сътрудничество.