УВЕДОМЛЕНИЕ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Уважаеми граждани,


Уведомяваме Ви, че в коритото на река “Стара Река” има водопровод, който захранва “Биовет” АД - гр.Пещера с промишлена вода. Съгласно Закона за Енергетиката и Наредба №16 от 09.06.2004г. на Министерството на енергетиката и енергийните ресурси, Министерството на земеделието и горите и Министерството на .......

регионалното развитие и благоустройство за сервитутите на енергийните обекти не се допуска засаждане на трайни дървесни насаждения и всякакъв вид застрояване в сервитутната зона на водопровода.
Всички граждани, които имат засадени овощни, лозови и др. трайни насаждения в обсега на крайречната улица „Петър Раков” от № 1 до № 21 е необходимо да предприемат действия за тяхното премахване в срок до 01.09.2010г.. След изтичане на посочения срок започва почистване на водопровода. Ограниченията за ползване на коритото на река “Стара Река” са с цел предотвратяване на аварии с тежки последствия.