Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Уважаеми съграждани,

“Биовет” АД обявява до края на 2010г. следните “Дни на отворени врати”:

•21.10.2010г.
•18.11.2010г.
•16.12.2010г.

В дните на отворени врати от 10.30 до 12.00ч. представител от Направление “Екология” на предприятието ще бъде на разположение на интересуващите се граждани с информация за дейността на дружеството.