Съобщение Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини


Във връзка с обявения конкурс за длъжността: Началник на Отдел “Бюджет и счетоводство”, Дирекция “ФСД” към Общинска администрация - Пещера и като съобрази процедурата за допускане, конкурсната комисия обявява:

Списък на допуснати и недопуснати кандидати:

1. Допуснати кандидати:
- Стефка Атанасова Башкехайова

2. Недопуснати кандидати:
- Лидия Ваклинова Гогушева - Образованието не отговаря на изискваната професионална област и не притежава необходимия професионален опитКонкурсът ще се проведе на 01.12.2010 година от 14.00 часа в сградата на Общинска администрация гр. Пещера – етаж 1, заседателна зала.Председател на конкурсната комисия:
Секретар на Община Пещера: /п/
/ Кр. Стоименова /