Община Пещера ще бъде включена в проект Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Община Пещера ще бъде включена в проект за финансиране изграждането на Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания над 3 годишна възраст, с капацитет 14 деца и персонал 13 лица. Проектът ще включва изграждане на Център за настаняване от семеен тип в гр. Пещера, чрез ново строителство на сграда, обзавеждане и оборудване на помещения, обучение на персонала и финансиране дейността на центъра. След приключване на проекта Община Пещера ще кандидатства за продължаване на услугата като делегирана от държавата дейност. Към настоящият момент в различни домове за деца с увреждания в страната има настанени 8 деца с родители с постоянен адрес в община Пещера и 5 деца от Община Брацигово. Всички те при реализиране на Плана за действие към Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” ще бъдат реинтегрирани по постоянен адрес на родителите и ще могат да ползват комбинирано услугите на Центъра за настаняване от семеен тип, който ще бъде изграден и Дневния център за деца и младежи с увреждания в гр. Пещера.

 

Планираният проект ще бъде реализиран със средства от Структурните фондове на Европейския съюз.