Решения Печат
Решения на РИОСВ - Пазарджик за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

Решение №ПК-39-ПР/2010г.
Решение №ПК-40-ПР/2010г.