Решение на РИОСВ - Пазарджик Печат

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда