Решение на РИОСВ - Пазарджик Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействие на околната среда