Уведомление за Процедура по издаване на комплексно разрешително на „Биовет“ АД Печат
Сряда, 07 Март 2018г. 16:08ч.

Уведомление за Процедура по издаване на комплексно разрешително на „Биовет“ АД

Във връзка със чл.122а, ал. 5 от Закона за опазване на околната среда,

ОБЩИНА ПЕЩЕРА със седалище и адрес на управление: обл. Пазарджик, гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17

Уведомява заинтересованото населени и общественост за процедура по издаване на комплексно разрешително по смисъла на чл.117, ал. 1 от ЗООС на „БИОВЕТ“ АД

Заявлението за издаване на комплексно разрешително „Завод за производство на фармацевтични продукти и фуражни добавки“ ще бъде достъпно за заинтересованото населени и обществеността в Общинска администрация Пещера на ет.3 ст.5 до 07.04.2018г.