Уведомление Печат
Петък, 04 Януари 2019г. 17:53ч.

за инвестиционно предложение
От „БИОЕН-2015” ЕООД
гр. Пещера, обл. Пазарджик;  ЕИК 203380570