Съобщение Печат
Петък, 24 Септември 2021г. 17:26ч.

Списък на кандидати допуснати  и недопуснати до събеседване за подбор
на персонал за предоставяне на социалната услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Пещера

            І. Допуска до събеседване с цел изясняване на окончателната мотивация, готовността за работа и нагласите към различните целеви групи потребители, следните кандидати за длъжността “Социален асистент”:
1.Мария Славчова Герджикова;
2.Мими Петрова Миразчиева.

           ІІ.  Дата за провеждане на събеседване с  кандидатите – 27.09.2021 г. от 14,00 часа.

ІІІ. Място на провеждане – Сградата на Община Пещера, с адрес: гр. Пещера, ул. „Дойранска епопея“ № 17, ет.2, стая №13.