Съобщение Печат
Сряда, 06 Октомври 2021г. 16:13ч.

ОБЩИНА ПЕЩЕРА, ОТДЕЛ “МЕСТНИ ПРИХОДИ” УВЕДОМЯВА, ЧЕ НА 31.10.2021Г. ИЗТИЧА КРАЙНИЯ  СРОК  ЗА ПЛАЩАНЕ  НА ДАНЪК СГРАДИ ,ТАКСА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ,  ДАНЪК МПС  И ПАТЕНТЕН ДАНЪК.