Обявление Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 24 Ноември 2021г. 13:20ч.

ОБЯВЛЕНИЕ
ПО РЕДА НА ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА НА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ

М О Т И В И
към изготвения проект за наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца и ученици с изявени дарби в община Пещера

 .