СЪОЩЕНИЕ - РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА УЛ. „ВЛАДИМИР РИЛСКИ“ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Четвъртък, 25 Август 2022г. 10:47ч.

LOGO OB BG

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Във връзкас изпълнение на Договор за финансиране 15224/24.06.2022година, сключен между ПУДООС и Община Пещера, Договор за строителство № Дог-7 /11.01.2022 година, сключен между „ДК ИНФРА ИНВЕСТ“ ЕООД и Община Пещера с предмет: „Реконструкция наулични ВиК мрежи и съоръжения на територията на гр. Пещера“ и изпълнението на подобект 3 „Реконструкция на ВиК мрежи и съоръжения по ул. „Владимир Рилски“ гр. Пещера, от ос.точка 439 до осова точка 529“,

ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,

ЧЕ НА 29.08.2022г. ЗАПОЧВА РЕКОНСТРУКЦИЯТА НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ НА УЛ. „ВЛАДИМИР РИЛСКИ“ (ОТ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. «ВАСИЛ ЛЕВСКИ» ДО КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ. «ПАНОРАМА»).

Извиняваме се за неудобството, което ще се създаде за живущите в посочения участък на ул. «Владимир Рилски». С изпълнението на обекта ще се подобри инфраструктурата на гр.Пещера и средата на живот на жителите на общината.

                                                                                                        

С уважение,

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ul.Rilski