Обявление - Семинар на тема: Предотвратяване на замърсяването на околната среда .. Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 19 Септември 2022г. 11:02ч.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С цел популяризиране на мерките и дейностите, свързани с организираното разделно събиране на отработени масла, Община Пещера уведомява всички физически и юридически лица, относно провеждането на семинар, организиран съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла „Екоривейс Ойл” ЕАД,

На тема:

„Предотвратяване на замърсяването на околната среда с опасни отпадъци като отработените масла. Задължения и роля на Организациите по оползотворяване на отработени масла, свързани с екологосъобразното събиране, транспортиране и оползотворяване.”

Семинарът ще се проведе на 19.09.2022 г. от 14:00до 15.00 часа в залата на Общинския съвет на Община Пещера.

Община Пещера, съвместно с организацията по оползотворяване на отработени масла

„Екоривейс Ойл” ЕАД кани всички заинтересовани лица от обществеността – вносители на свежи масла, генератори на отработени масла и потребители: индустрия, домакинства, учебни заведения да участват в провеждането на информационния и образователен семинар.