СЪОБЩЕНИЕ - дърва за самодобив Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Понеделник, 19 Септември 2022г. 13:04ч.

LOGO OB BG

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

   Считано от 20.09.2022 г. в Общинска администрация Пещера започва записването на лица, които имат възможност и средства сами да добият дърва за огрев през отоплителен сезон 2022 г. – 2023 г.

    Лицата и семействата могат да се запишат за включване в списъците в Центъра за административно обслужване на Община Пещера.

   Община Пещера напомня, че всяко домакинство има право на 4 куб. м. пространствени дърва за огрев за отоплителен сезон – независимо от начина на придобиване. Ако има записани дублирани лица или повече от едно лице от домакинство /живеещи на един и същ постоянен или настоящ адрес/, фигуриращи в списъците за закупуване, които вече са предадени в ТП „ДГС – Пещера“, същите ще бъдат премахвани от списъците за самодобив.