ПОКАНА ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ Печат
Новини, обяви, конкурси - Новини
Сряда, 05 Октомври 2022г. 16:22ч.

      На основание чл.25, т.1 от ЗМСМА и чл. 45, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет- Пещера, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация – Пещера, Председателят на Общински съвет – Пещера свиква

                    Тържествено заседание на Общински съвет -Пещера
          послучай Деня на българската община и местното самоуправление,
което ще се проведе в залата на Общински съвет на 12.10.2022г. /сряда/ от 17:00ч. с проект за

ДНЕВЕН РЕД :

1. Тържествено слово на Председателя на Общински съвет – Пещера.
2. Приветствие от Кмета на Община - Пещера.
3. Приветствия на общински съветници и гости.
4. Удостояване с грамота г-н Никола Шинин за постигнати успехи и принос в развитието на спорта в община Пещера.

 

С уважение,

Д-Р НИКОЛАЙ ПЕНЕВ
Председател на Общински съвет-Пещера