Заповед №53 от 25.01.2013г. Печат
Община Пещера - Бюджет

Формули за разпределение на средства във функция „Образование", получени по единните разходни стандарти за всяка отделна дейност за 2013 г.