Бюджет 2016 Печат

З А П О В Е Д

№ 103
гр. Пещера, 23.02.2016 г.

В изпълнение на чл.41а и чл.41б от Закона за народната просвета, съгласно натуралните и стойностни показатели, определени в Решение № 276/28.04.2015 г. на Министерски съвет за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2016 г., изменено с РМС № 859/03.11.2015 г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1, т.5, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

I. Формули за разпределение на средства във функция „Образование”, получени по единните разходни стандарти за всяка отделна дейност за 2016 год.

...

Пълен текст на заповедта виж в "Прикачени"

Attachments:
Download this file (zapoved-103-23.02.2016.pdf)zapoved-103-23.02.2016.pdf[ ]2092 Kb
Download this file (budjet2016_funkcia3.zip)budjet2016_funkcia3.zip[ ]436 Kb