Бюджет 2017 Печат

З А П О В Е Д

№ 120
гр. Пещера, 20.02.2017 г.

В изпълнение на чл.282, ал.6 и ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното възпитание, чл. 12, ал. 1 и ал. 2 от ПМС № 374/2016 г. за изпълнение на държавния бюджет на Република България, съгласно Решение № 304 на Министерския съвет от 2016 г. за приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности през 2017 г. с натурални и стойностни показатели, изменено с Решение № 920 на Министерския съвет от 2016 г. и на основание чл. 44 ал.1 т.1, т.5, т.8 и ал. 2 от ЗМСМА

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М :

1. Формули за разпределение на средства във функция „Образование", получени по стандарти за всяка отделна дейност за 2017 год., както следва:

...

Пълен текст на заповедта виж в "Прикачени"

Attachments:
Download this file (Дейност 337.pdf)Дейност 337.pdf[ ]270 Kb
Download this file (Дейност 326.pdf)Дейност 326.pdf[ ]1910 Kb
Download this file (Дейност 322.pdf)Дейност 322.pdf[ ]1576 Kb
Download this file (Дейност 318.pdf)Дейност 318.pdf[ ]483 Kb
Download this file (Дейност 311.pdf)Дейност 311.pdf[ ]1202 Kb
Download this file (Zapoved 120.pdf)Заповед[ ]3848 Kb