ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2007 - ОТЧЕТ 2006 Печат


Справка за проект на бюджет за 2007г.и отчет на разходите по параграфи към 31.12.2006г. и 31.12.2005г.

Справка за разпределение на разходите по проект на бюджета за 2007 и отчети на бюджета към 31.12.2006, 31.12.2005 година

Справка за приходите по отчета и проект на бюджета на община Пещера за 2005, 2006, 2007г.

Проект на програмата за текущите ремонти в община Пещера през 2007г.

Проект на Разчета за финансиране на капиталовите разходи през 2007г. в община Пещера

Обекти, които ще се финансират чрез дългосрочен общински дълг