ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2010 Печат

 

ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2010 ГОДИНА
Проект на разчет за финансиране на капиталови разходи по бюджета на община Пещера за 2010 г.
ПРОЕКТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ТЕКУЩИТЕ РЕМОНТИ В ОБЩИНА ПЕЩЕРА ПРЕЗ 2010г.
СПРАВКА    ЗА ПРОГНОЗА НА РАЗХОДИТЕ ПО ФУНКЦИИ ПО БЮДЖЕТА ЗА 2009 ГОДИНА НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА
Прогноза на  приходите по бюджета  на община Пещера за 2010 г.