ПРОЕКТОБЮДЖЕТ 2011 - ОТЧЕТ 2010 Печат

ПЛАН - СМЕТКА НА ИБСФ ПО ЗПСПК НА ОБЩИНА ПЕЩЕРА ЗА 2011Г.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ЗА 2011Г.

СПРАВКА за планираните приходи по сборния бюджет на Община - Пещера за 2011 година

РЕКАПИТУЛАЦИЯ на разходите по текущия бюджет на Община Пещера за 2011 година


ОТЧЕТ ЗА 2010г.

ОТЧЕТ НА КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ за 2010г.

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ за 2010г.

 

ПРОТОКОЛ от проведено публично обсъждане на 21.02.2011 г. в гр. Пещера

ПРОТОКОЛ от проведено публично обсъждане на 22.02.2011 г. в кметство с. Радилово

ПРОТОКОЛ от проведено публично обсъждане на 22.02.2011 г. в кметство с. Капитан Димитриево