Записи от заседанията на Общински Съвет град Пещера Печат
Общински Съвет - Инфо Общ.Съвет

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 23.12.2021г.

23.12.2021г. част1

23.12.2021г. част2

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 25.11.2021г.

25.11.2021г. част1

25.11.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.10.2021г.

28.10.2021г.

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 18.10.2021г.

18.10.2021г. част1

18.10.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.09.2021г.

30.09.2021г. част1

30.09.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 26.08.2021г.

26.08.2021г. част1

26.08.2021г. част2

 

Запис от извънредно заседание на Общински Съвет от 24.08.2021г.

24.08.2021г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.07.2021г.

29.07.2021г. част1

29.07.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 24.06.2021г.

24.06.2021г. част1

24.06.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.05.2021г.

27.05.2021г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.04.2021г.

29.04.2021г. част1

29.04.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.03.2021г.

31.03.2021г. част1

31.03.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 04.03.2021г.

04.03.2021г. част1

04.03.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 25.02.2021г.

25.02.2021г. част1

25.02.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.01.2021г.

28.01.2021г. част1

28.01.2021г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 26.11.2020г.

26.11.2020г. част1

26.11.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.10.2020г.

29.10.2020г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.09.2020г.

30.09.2020г. част1

30.09.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.08.2020г.

27.08.2020г. част1

27.08.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.07.2020г.

30.07.2020г. част1

30.07.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 25.06.2020г.

25.06.2020г. част1

25.06.2020г. част2

25.06.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 09.06.2020г.

09.06.2020г. част1

09.06.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.05.2020г.

28.05.2020г. част1

28.05.2020г. част2

28.05.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.04.2020г.

30.04.2020г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.03.2020г.

31.03.2020г. част1

31.03.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.02.2020г.

27.02.2020г. част1

27.02.2020г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 10.02.2020г.

10.02.2020г. част1

10.02.2020г. част2

10.02.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.01.2020г.

30.01.2020г. част1

30.01.2020г. част2

30.01.2020г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.12.2019г.

19.12.2019г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 02.12.2019г.

02.12.2019г. част1

02.12.2019г. част2

 

Запис от първото заседание на Общински съвет- Пещера за мандат 2019-2023г.

15.11.2019г.

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.09.2019г.

19.09.2019г. част1

19.09.2019г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.08.2019г.

29.08.2019г. част1

29.08.2019г. част2

29.08.2019г. част3

29.08.2019г. част4

29.08.2019г. част5

29.08.2019г. част6

29.08.2019г. част7

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 19.08.2019г.

19.08.2019г. част1

19.08.2019г. част2

 

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.07.2019г.

31.07.2019г. част1

31.07.2019г. част2

31.07.2019г. част3

31.07.2019г. част4

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.06.2019г.

27.06.2019г. част1

27.06.2019г. част2

27.06.2019г. част3

 

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 30.05.2019г.

30.05.2019г. част1

30.05.2019г. част2

30.05.2019г. част3

30.05.2019г. част4

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 05.05.2019г.

05.05.2019г. част1

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 24.04.2019г.

24.04.2019г. част1

24.04.2019г. част2

24.04.2019г. част3

24.04.2019г. част4

24.04.2019г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.03.2019г.

28.03.2019г. част1

28.03.2019г. част2

28.03.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 28.02.2019г.

28.02.2019г. част1

28.02.2019г. част2

28.02.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 05.02.2019г.

05.02.2019г. част1

05.02.2019г. част2

05.02.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.01.2019г.

31.01.2019г. част1

31.01.2019г. част2

31.01.2019г. част3

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 08.01.2019г.

08.01.2019г. част1

08.01.2019г. част2

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 27.12.2018г.

27.12.2018г. част1

27.12.2018г. част2

27.12.2018г. част3

27.12.2018г. част4

27.12.2018г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 29.11.2018г.

29.11.2018г. част1

29.11.2018г. част2

29.11.2018г. част3

29.11.2018г. част4

29.11.2018г. част5

 

Записи от заседанията на Общински Съвет от 31.10.2018г.

31.10.2018г. част1

31.10.2018г. част2

31.10.2018г. част3