Протокол № 1 Печат

   От заседанието на Общински съвет, проведено на 10.11.2015год. от 14.00 часа в залата на Общински съвет.