Протокол № 2 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 26.11.2015год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.