Протокол № 5 Печат

   От заседанието на Общински съвет, проведено на 25.02.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.