Протокол № 7 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 27.04.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.