Протокол № 8 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 12.05.2016год. от 17.00 часа в залата на Общински съвет.