Протокол № 9 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 26.05.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.