Протокол № 10 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 30.06.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.