Протокол № 11 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 28.07.2016год. от 14.30 часа в залата на Общински съвет.