Протокол № 12 Печат

От заседанието на Общински съвет, проведено на 25.08.2016год. от 16.05 часа в залата на Общински съвет.